Giới thiệu

by Thảo Lê
Về Chúng Tôi

Kênh Tài Chính Cá Nhân

Kenhtaichinhcanhan.com là trang thông tin về về tài chính dành cho cá nhân, cặp đôi, gia đình.

Chúng tôi là những người hoạt động trong ngành tư vấn, đào tạo, ngân hàng, bảo hiểm,... đồng thời cũng là những người hướng đến sự tự chủ, bền vững và hạnh phúc trong cuộc sống.

Thông tin trên website là thông tin trung lập, khách quan, đa chiều và hướng đến lợi ích người đọc.

Tài Chính Cá Nhân

Dịch vụ

Chúng tôi hướng đến giá trị bền vững, cung cấp thông tin trung thực và tôn trọng tính cá nhân trong mỗi giải pháp.

Tư vấn - Đào tạo

Dành cho cá nhân, cặp đôi, gia đình, hướng đến sự an tâm, tự chủ, và bền vững về tài chính

Đánh giá sản phẩm, dịch vụ

Thông tin đa dạng, trung lập, chất lượng, lấy lợi ích khách hàng làm trọng tâm. 

Sáng tạo, phát triển nội dung

Hợp tác truyền thông trên website, podcast cho cá nhân - doanh nghiệp. 

Ngân sách

Thiết lập mục tiêu, lên ngân sách và kế hoạch để thực hiện

Vay nợ - Tín dụng

Hiểu về nợ là một phần quan trọng để có cuộc sống tự do.

Tăng thu nhập

Ý tưởng Kinh doanh để tăng thu nhập bền vững cho cá nhân

Nghỉ hưu

Lên kế hoạch nghỉ hưu hiệu quả - FIRE là gì và thực hiện như thế nào

Đầu tư

Tổng qua các công cụ đầu tư an toàn hiệu quả  cho cá nhân

Thuế - Chính sách

Cái nhìn tổng quan hơn về các chính sách quy định Nhà nước

Dự phòng - Bảo vệ

Bảo hiểm nhân thọ và các kế hoạch dự phòng rủi ro

Công cụ quản lý

Công cụ, phần mềm và các chương trình giúp quản lý tài chính cá nhân